Lp. Data Treść przetargu
1 17-10-2017 Publikacja ogłoszeń prasowych o realizowanych szkoleniach w celach rekrutacyjno-promocyjnych projektu pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2 10-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
3 05-10-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
4 04-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
5 29-09-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
6 29-09-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
7 15-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
8 15-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
9 13-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
10 13-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
11 05-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
12 04-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.
13 22-08-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
14 22-08-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
15 02-08-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni diabetologicznej.
16 06-07-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
17 04-07-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
18 09-06-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
19 23-05-2017 Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej dla uczestników szkoleń w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
20 19-05-2017 Usługa cateringowa podczas szkoleń specjalistycznych z zakresu chorób i zaburzeń psychicznych w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
21 17-05-2017 Wykonanie oraz dostawę materiałów szkoleniowych, biurowych i promocyjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie realizowane będzie w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
22 03-02-2017 Zapytanie  ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowanego w ramach Konkursu zamkniętego nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016.
23 09-01-2017 Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej oraz obsługę banku krwi w Ośrodku Pediatrycznym im. M. Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
24 29-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
25 21-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego, ul. Mazowiecka 6/8 w Łodzi
26 25-05-2016 PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
27 25-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
28 18-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-10-17 13:44:02
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia