Lp. Data Treść przetargu
1 15-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji.
2 15-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.
3 13-02-2018 CSK/ADM/16/2018 Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
4 13-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
5 13-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w Zespole Pracowni Kardiologii Inwazyjnej.
6 12-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w Stacji Dializ.
7 08-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych - nefrologii.
8 02-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
9 02-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
10 31-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
11 30-01-2018 CSK/ADM/9/2018 Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
12 29-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
13 22-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii.
14 22-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
15 18-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
16 09-01-2018 CSK/ADM/1/2018 Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
17 03-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
18 03-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
19 02-01-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych
20 29-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych na potrzeby filii w Bełchatowie i Skierniewicach.
21 28-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych lub nefrologii.
22 28-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
23 21-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektrokardiologii.
24 14-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej.
25 13-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac ortodontycznych.
26 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii.
27 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
28 11-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
29 08-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
30 08-12-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
31 08-12-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rynochirurgii i operacji endoskopowych nosa i zatok przynosowych.
32 06-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie badań genetycznych.
33 28-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
34 24-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektroradiologii.
35 24-11-2017 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej.
36 24-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii klasycznej.
37 22-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych.
38 15-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
39 10-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
40 23-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
41 17-10-2017 Publikacja ogłoszeń prasowych o realizowanych szkoleniach w celach rekrutacyjno-promocyjnych projektu pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
42 10-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
43 04-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
44 15-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
45 15-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
46 13-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
47 13-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
48 05-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
49 04-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.
50 22-08-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
51 22-08-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
52 02-08-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni diabetologicznej.
53 06-07-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
54 04-07-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
55 09-06-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
56 23-05-2017 Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej dla uczestników szkoleń w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
57 19-05-2017 Usługa cateringowa podczas szkoleń specjalistycznych z zakresu chorób i zaburzeń psychicznych w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
58 17-05-2017 Wykonanie oraz dostawę materiałów szkoleniowych, biurowych i promocyjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie realizowane będzie w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
59 03-02-2017 Zapytanie  ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowanego w ramach Konkursu zamkniętego nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016.
60 09-01-2017 Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej oraz obsługę banku krwi w Ośrodku Pediatrycznym im. M. Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
61 29-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
62 21-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego, ul. Mazowiecka 6/8 w Łodzi
63 25-05-2016 PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
64 25-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
65 18-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-02-20 10:47:17
Zmianę wprowadził:Dorota Kwiatkowska