Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej oraz obsługę banku krwi w Ośrodku Pediatrycznym im. M. Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE SWKO
Formularz Asortymentowo - Cenowy – Załącznik nr 1
Modyfikacja SWKO
SWKO obowiązująca od 13.01.2017 r.
Formularz Asortymentowo - Cenowy – Załącznik nr 1 obowiązujący od 13.01.2017 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Formularz Asortymentowo - Cenowy – Załącznik nr 1 obowiązujący od 17.01.2017 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-01-20 13:54:25
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia