Publikacja ogłoszeń prasowych o realizowanych szkoleniach w celach rekrutacyjno-promocyjnych projektu pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowo - cenowe
Przedłużenie terminu składania ofert w Pakiecie nr 1
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-10-30 11:10:05
Zmianę wprowadził:Agnieszka Andrzejczak