Lp. Data Treść przetargu
1 05-06-2018 ZP/44/2018 Dostawa sprzętu medycznego
2 30-05-2018 ZP/43/2018 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadań realizowanych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w Budynku A-3 zlokalizowanym przy ul. Pomorskiej 251 oraz w Budynku Głównym Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii CSK przy ul. Pankiewicza16 (dawna Sporna 36/50) na potrzeby Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
3 25-05-2018 ZP/37/2018 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
4 23-05-2018 ZP/41/2018_Przebudowa i rozbudowa Kliniki Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap III: Budynek B-1 – Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Klinika Psychiatrii Młodzieżowej
5 21-05-2018 ZP/40/2018 - Dostawa produktu leczniczego dla potrzeb Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 - Program lekowy
6 21-05-2018 ZP/39/2018 Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
7 18-05-2018 ZP / 38 /2018_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadań realizowanych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w Budynku A-3 zlokalizowanym przy ul. Pomorskiej 251 oraz w Budynku Głównym Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii CSK przy ul. Pankiewicza16 (dawna Sporna 36/50) na potrzeby Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
8 18-05-2018 ZP/35/2018 Dostawa urządzeń, narzędzi, wyposażenia medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz narzędzi i akcesoriów endoskopowych do gastroskopii i kolonoskopii dla Pracowni Endoskopii Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
9 18-05-2018 ZP/31/2018 - Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
10 17-05-2018 ZP/ 36 /2018 - Dostawa  sprzętu medycznego do wykonywania operacji kardiochirurgicznych na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
11 14-05-2018 ZP/26/2018 - Dostawa  jałowych obłożeń operacyjnych, chirurgicznych.  
12 11-05-2018 ZP / 32/ 2018 Dostawa mebli pod wymiar, krzeseł komputerowych oraz kanap dla Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
13 08-05-2018 ZP/34/2018 dzierżawa abonenckich central telefonicznych oraz  świadczenie usług telekomunikacyjnych
14 07-05-2018 ZP/33/2018 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
15 26-04-2018 ZP/27/2018 - Dostawa produktów leczniczych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - Programy lekowe
16 23-04-2018 ZP/28/2018 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
17 20-04-2018 ZP/29/2018 Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
18 16-04-2018 ZP/30/2018-Usługi pralnicze dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
19 13-04-2018 ZP/24/2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
20 13-04-2018 ZP / 25 / 2017 - Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych
21 05-04-2018 ZP/21/2018-Usługi pralnicze dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
22 04-04-2018 ZP/22/2018 Dostawa łóżek oraz szafek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
23 04-04-2018 ZP / 18 / 2018 -  Dostawa  specjalistycznych sprzętów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
24 26-03-2018 ZP/20/2018 Dostawa implantów ortopedycznych
25 20-03-2018 ZP/14/2018 - Dostawa odczynników i sprzętu wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
26 19-03-2018 ZP/17/2018 Dostawa ubrań jednorazowych oraz obłożeń chirurgicznych dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
27 14-03-2018 ZP/19/2018 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
28 28-02-2018 ZP/11/2018 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów i urządzeń na potrzeby Pracowni Immunologii Transplantacyjnej
29 20-02-2018 ZP/16/2018 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
30 20-02-2018 ZP/15/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą serwisową
31 07-02-2018 ZP/8/2018 -Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą serwisową
32 06-02-2018 ZP/9/2018-Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
33 18-01-2018 ZP/ 6 /2018 - Dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
34 18-01-2018 ZP/4/2018-Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem, peryferiami oraz niszczarek na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia - Pakiet nr 1, prowadzona jest w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
35 17-01-2018 ZP/3/2018 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
36 08-01-2018 ZP/ 2 /2018 - Dostawa  implantów ortopedycznych na potrzeby Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
37 22-12-2017 ZP/66/2017 Dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ......................................................................................................................................................................................................................................................... Postępowanie w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-06-15 16:04:11
Zmianę wprowadził:Ewa Twardowska