Lp. Data Treść przetargu
1 20-02-2018 ZP/16/2018 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
2 20-02-2018 ZP/15/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą serwisową
3 19-02-2018 ZP/13/2018 - Dostawa leku Levodopum + Carbidopum żel dojelitowy dla potrzeb Kliniki Chorób Układu Pozapiramidowego
4 15-02-2018 ZP/10/2018 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, płynów, odzieży ochronnej do sporządzania leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych na potrzeby Pracowni Leku Cytostatycznego
5 14-02-2018 „Przebudowa Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” - sprawa ZP/05/2018 ............................................................................................................................................................................................. Postępowanie jest prowadzone w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0105/17-00/305/2017/1494, Projektu nr POIS.09.02.00-00-0105/17 „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
6 07-02-2018 ZP/8/2018 -Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą serwisową
7 06-02-2018 ZP/9/2018-Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
8 18-01-2018 ZP/ 6 /2018 - Dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
9 18-01-2018 ZP/4/2018-Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem, peryferiami oraz niszczarek na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia - Pakiet nr 1, prowadzona jest w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
10 17-01-2018 ZP/3/2018 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
11 08-01-2018 ZP/ 2 /2018 - Dostawa  implantów ortopedycznych na potrzeby Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
12 22-12-2017 ZP/66/2017 Dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ......................................................................................................................................................................................................................................................... Postępowanie w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
13 06-12-2017 ZP/89/2017-Dostawa gazów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
14 29-11-2017  ZP/90/2017 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
15 23-11-2017 ZP/85/2017 - Świadczenie usługi bezpośredniej całodobowej ochrony fizycznej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
16 20-11-2017 ZP/70/2017- Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem i peryferiami, urządzeń wielofunkcyjnych i aktywnych urządzeń sieciowych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
17 16-11-2017 ZP / 76 / 2017 Dostawa odczynników i sprzętu wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.  
18 15-11-2017 ZP/72/2017 - Dostawa pościeli oraz  bielizny szpitalnej na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
19 14-11-2017 ZP/86/2017 - dostawa sprzętu medycznego
20 13-11-2017 ZP/84/2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
21 31-10-2017 ZP/82/2017 Zakup sprzętu i aparatury medycznej Aparat RTG ze skopią dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, CSK UM w Łodzi ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
22 31-10-2017 ZP / 79 / 2017 - Dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
23 31-10-2017 ZP/77/2017 Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
24 27-10-2017 ZP /81/ 2017 - Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16 (dawnej ul. Spornej 36/50)
25 26-10-2017 ZP/80/2017 - Zakup karetki medycznej do przewozu osób dializowanych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
26 24-10-2017 ZP/78/2017 Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Zestaw do wykonywania badań z wykorzystaniem tomografu komputerowego
27 18-10-2017 ZP/75/2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego kardiologicznego dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
28 12-10-2017 ZP/ 74 / 2017 - Dostawa  aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
29 10-10-2017 ZP / 73 / 2017  Zakup sprzętu i aparatury medycznej
30 06-10-2017 ZP / 71 / 2017  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego  wraz z flotą komunikacyjną
31 04-10-2017 ZP/69/2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
32 04-10-2017 ZP/67/2017 Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
33 04-10-2017 ZP/64/2017 - Dostawa produktów leczniczych  i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
34 03-10-2017 ZP/68/2017 - Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem
35 19-09-2017 ZP/65/2017 "Roboty budowlane w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
36 15-09-2017 ZP/61/2017 - Rozbudowa systemu informatycznego wraz z nadzorem autorskim oraz usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
37 15-09-2017 ZP/63/2017 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
38 07-09-2017 ZP/62/2017 - Dostawa jednorazowego i wielorazowego specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
39 28-08-2017 ZP / 58 / 2017 - Odczynniki i sprzęt wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby typowania HLA przez Centralny Szpitala Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
40 09-08-2017 ZP/57/2017 zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
41 08-08-2017 ZP/56/2017 Remont szatni studenckich i asystenckich w piwnicach Budynku B-1
42 31-07-2017 ZP/54/2017 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
43 26-07-2017 ZP /52 / 2017 - Dostawa  implantów ortopedycznych na potrzeby Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
44 25-07-2017 ZP/47/2017 Dostawa i montaż wyposażenia sali fantomowej wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Zakładu Stomatologii Ogólnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
45 24-07-2017 ZP/53/2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń biurowych wraz z odbiorem i utylizacją zużytych
46 21-07-2017 ZP/50/2017- Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
47 19-07-2017 ZP/51/2017 Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Klinicznego Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, pomieszczeń Zakładu Patologii Jamy Ustnej w budynku A-3 oraz dostosowania pomieszczeń po laboratorium w budynku B-1.
48 14-07-2017 ZP/49/2017 Przebudowa i rozbudowa Kliniki Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap III: Budynek B-1 – Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Klinika Psychiatrii Młodzieżowej- sprawa nr ZP / 49 / 2017
49 05-07-2017 ZP/46/2017 - DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO
50 27-06-2017 ZP/43/2017 Świadczenie usług pralniczych  wraz z usługą transportową na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
51 15-06-2017 ZP/37/2017 - Zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
52 14-06-2017 ZP/40/2017 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
53 13-06-2017 ZP/42/2017- DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
54 13-06-2017 ZP/33/2017 Dostawa urządzeń, narzędzi i innego wyposażenia medycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
55 13-06-2017 ZP/41/2017 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
56 07-06-2017 ZP /39 /2017 - Dostawa  pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych, podkładów medycznych, obuwia operacyjnego  dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
57 07-06-2017 ZP/38/2017- Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
58 29-05-2017 ZP/36/2017 Dostawa materiałów szewnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
59 04-05-2017 ZP/34/2017 - Dostawa infrastruktury sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem
60 04-05-2017 ZP/32/2017 Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
61 03-05-2017 ZP/21/2017 - Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki
62 28-04-2017 ZP/35/2017 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
63 26-04-2017 ZP/29/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich szkoleń w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób i zaburzeń psychicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ..................................................................................................................................................................................................................................... Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych).
64 25-04-2017 ZP/31/2017 Dostawa sprzętu specjalistycznego oraz serwis systemu elektrofizjologicznego na potrzeby Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
65 19-04-2017 ZP /30/2017 - Dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
66 19-04-2017 ZP / 27 / 2017 - Dostawa obłożeń chirurgicznych
67 15-04-2017 ZP/28/2017 Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
68 13-04-2017 ZP/22/2017 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
69 30-03-2017 ZP/26/2017 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
70 28-03-2017 ZP/20/2017 -DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH
71 24-03-2017 ZP/25/2017 Dostawy preparatów do immunoterapii i diagnostyki alergologicznej na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.
72 22-03-2017 ZP / 23 / 2017 - Dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych czynników sterylizacyjnych, testów oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
73 20-03-2017 ZP/13/2017 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
74 14-03-2017 ZP/19/2017 Transport sanitarny oraz transport pacjentów dializowanych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
75 10-03-2017 ZP/18/2017- Dostawa art. papierniczych, ręczników oraz dozowników 
76 10-03-2017 ZP/14/2017 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
77 09-03-2017 ZP / 17 / 2017 - Dostawa środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych
78 06-03-2017 ZP/15/2017  Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
79 03-03-2017 ZP / 16 / 2017 Dostawa worków foliowych LDPE na odpady
80 01-03-2017 ZP/12/2017 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
81 28-02-2017 ZP/11/2017 Konserwacja i pogotowie dźwigowe oraz naprawa dźwigów Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
82 28-02-2017 ZP/10/2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
83 21-02-2017 ZP / 8 / 2017  Odczynniki i sprzęt wraz dzierżawą urządzeń
84 20-02-2017 ZP/ 9 /2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, płynów, ubrań ochronnych potrzebnych do produkcji leku cytostatycznego dla Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
85 09-02-2017 ZP/7/2017 DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO NA POTRZEBY OŚRODKA PEDIATRYCZNEGO PRZY UL. PANKIEWICZA 16 (DAWNIEJ SPORNA 36/60)
86 08-02-2017 ZP/6/2017-Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
87 25-01-2017 ZP/5/2017  DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH
88 18-01-2017 ZP / 02 / 2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadań realizowanych w Budynku Głównym Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanym przy Pankiewicza 16 (dawna Sporna 36/50) Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
89 16-01-2017 ZP/1/2017- Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
90 13-01-2017 ZP / 79 / 2016 - Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki
91 09-01-2017 ZP / 80 / 2016 Zakup i dostawa aparatu echokardiograficznego
92 02-01-2017 ZP /78/ 2016 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego
93 02-01-2017 ZP/82/2016 DOSTAWA DEMONTAŻ I MONTAŻ  AKUMULATORÓW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU A-1
94 30-12-2016 ZP / 81 / 2016 Projekt i wykonanie nowej instalacji zasilającej obwody IT przeznaczonej dla aparatury podtrzymującej i diagnozującej stan pacjenta wraz z zasilaczami UPS dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
95 21-12-2016 ZP / 73 / 2016 Dostawa produktów leczniczych, produktów medycznych, żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego
96 13-12-2016 ZP/75/2016 - Usługa wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
97 09-12-2016 ZP / 77 / 2016 Dostawa aparatu do znieczuleń wraz z systemem monitorowania dla dzieci i dorosłych oraz utylizacją starego aparatu.
98 06-12-2016 ZP/76/2016 Dostawa inkubatorów dla Oddziału Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
99 01-12-2016 ZP/69/2016 - Aktualizacja i rozbudowa systemu archiwizacji dokumentacji procedur endoskopowych z jednoczesną jego integracją ze szpitalnym systemem archiwizacji dokumentacji medycznej
100 30-11-2016 ZP/72/2016 Dostawa gazów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
101 29-11-2016 ZP/ 71 /2016  Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków pacjentom, prowadzenie stołówki szpitalnej wraz z dzierżawą pomieszczeń i sprzętu
102 21-11-2016 Dostawa unitów stomatologicznych
103 14-11-2016 ZP/68/2016 Specjalistyczny sprzęt jednorazowy dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
104 03-11-2016 Dostawa generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem
105 24-10-2016 Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych
106 28-09-2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń laboratoryjnych -numer sprawy- ZP / 61/ 2016
107 28-09-2016 dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
108 23-09-2016 Dostawa pomp insulinowych dla Ośrodka Pediatrycznego przy ul. Spornej 36/50 w Łodzi - nr sprawy: ZP/63/2016
109 22-09-2016 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem ZP/ 64/ 2016
110 17-09-2016 Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby kardiologii inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
111 05-09-2016 Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych
112 31-08-2016 PRZYGOTOWYWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UM W ŁODZI
113 29-08-2016 dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
114 11-08-2016 Prace remontowe w pomieszczeniach związanych z działalnością dydaktyczną Ośrodka Pediatrycznego przy ul. Spornej 36/50 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
115 30-07-2016 Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
116 30-07-2016 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ZP/57/2016
117 27-07-2016 Dostawa pościeli i bielizny szpitalnej, poduszek, materacy oraz obuwia operacyjnego
118 19-07-2016 Dostawa produktów leczniczych i pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
119 19-07-2016 Dostawa stentgraftów, zastawek do implantacji przezcewnikowych, sprzętu medycznego jednorazowego użycia oraz produktów medycznych dla Kliniki Kardiochirurgii
120 19-07-2016 Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej na potrzeby Stacji Dializ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
121 14-07-2016 Zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
122 06-07-2016 Wymiana stolarki okiennej wraz z pracami modernizacyjnymi w pomieszczeniach związanych z działalnością kliniczno - dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
123 06-07-2016 Dostawa zastawek do implantacji przezcewnikowych dla Kliniki Kardiochirurgii - nr sprawy ZP/49/2016
124 01-07-2016 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego
125 30-06-2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do DRUKUJĄCYCH URZADZEŃ biurowych
126 28-06-2016 Dostawa jednorazowych artykułów medycznych
127 23-06-2016 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
128 20-06-2016 dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych
129 16-06-2016 Transport sanitarny oraz transport pacjentów dializowanych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
130 15-06-2016 Dostawa systemu ultrasonograficznego do obrazowania wewnątrznaczyniowego wraz z użyczeniem aparatu oraz systemu do rotablacji wraz z użyczeniem aparatu
131 06-06-2016 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco – drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
132 25-05-2016 PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
133 12-05-2016 Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50
134 06-05-2016 Dostawa urządzeń, narzędzi i innego wyposażenia medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/35/2016
135 25-04-2016 Dostawa leku Everolimus dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/34/2016
136 21-04-2016 Dostawa sprzętu do zabiegów endowaskularnych
137 20-04-2016 Dostawa kontrastów, płynów infuzyjnych, artykułów do plazmaferezy, preparatów i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz smoczków
138 20-04-2016 Dostawa implantów ortopedycznych
139 19-04-2016 Dostawa produktów leczniczych i pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/29/2016
140 18-04-2016 Dostawa gazów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/32/2016
141 13-04-2016 Dostawę podkładów włókninowych, pieluchomajtek,  fartuchów niejałowych oraz fartuchów jałowych
142 06-04-2016 Dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia
143 30-03-2016 Dostawa szwów chirurgicznych
144 29-03-2016 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco - drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
145 26-03-2016 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użycia
146 26-03-2016 Dostawa sprzętu do przeprowadzania zabiegów hemodializ
147 25-03-2016 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz urządzeń do sterylizacji
148 23-03-2016 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco - drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
149 23-03-2016 Dostawa obłożeń chirurgicznych
150 22-03-2016 Dostawa sond do przepływomierza śródoperacyjnego - postępowanie II
151 18-03-2016 ODBIÓR, TRANSPORT, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
152 17-03-2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
153 16-03-2016 Dostawa środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
154 16-03-2016 Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
155 12-03-2016 Dostawa systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
156 11-03-2016 Dostawa dwóch aparatów do znieczuleń wraz z systemem monitorowania dla dzieci i dorosłych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
157 10-03-2016 Dostawa sond do przepływomierza śródoperacyjnego
158 09-03-2016 Dostawa papieru toaletowego oraz ręczników papierowych
159 09-03-2016 Dostawa materiałów opatrunkowych
160 09-03-2016 Dostawa sprzętu jednorazowego użycia
161 03-03-2016 Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji oraz innych akcesoriów 
162 24-02-2016 Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych postępowanie II - przetarg wszczęty przez USK-4
163 24-02-2016 Dostawa produktów farmaceutycznych, postępowanie wszczęte przez USK-4
164 23-02-2016 Dostawa sprzętu, płynów infuzyjnych oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Pracowni Leku Cytostatycznego
165 18-02-2016 Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych postępowanie wszczęte przez USK-4
166 17-02-2016 DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH
167 12-02-2016 Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora immunochemicznego Architect i1000 na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.
168 10-02-2016 Dostawa pomp insulinowych
169 29-01-2016 Dostawa kompaktowego systemu do Real Time PCR na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
170 04-01-2016 Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
171 04-12-2015 dostawa i montaż wideo- endoskopu z nasofaryngoskopem
172 16-11-2015 Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
173 09-11-2015 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami  komunikacyjnymi Zamawiającego
174 26-10-2015 Przebudowa i rozbudowa Klinik Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi - etap II; Budynek B-1 Faza I: Wymiana dźwigów szpitalnych.  
175 23-10-2015 Dostawa generatorów/radiofarmaceutyków/ zestawów do znakowania technetem
176 23-10-2015 DOSTAWA UNITÓW
177 10-10-2015 Sprzedaż i dostawa produktów leczniczych na potrzeby Apteki Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
178 08-10-2015 dostawa i montaż unitów stomatologicznych
179 07-09-2015 DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
180 07-08-2015 Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach związanych z działalnością kliniczno - dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi - sprawa nr ZP / 17 / 2015
181 04-08-2015 Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych na działalność kliniczno – dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi - sprawa nr ZP / 16 / 2015
182 30-07-2015 dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
183 14-07-2015 dostawa odczynników laboratoryjnych
184 14-07-2015 dostawa sprzętu medycznego
185 18-06-2015 dostawa odczynników laboratoryjnych
186 18-06-2015 dostawa sprzętu medycznego
187 08-04-2015 dostawa odczynników laboratoryjnych
188 20-03-2015 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco – drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 1, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.
189 18-03-2015 Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-SOMED o dodatkowe moduły, funkcjonalności i licencje wraz z niezbędnym wyposażeniem sprzętowym na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków EFRR. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-SOMED o dodatkowe moduły, funkcjonalności i licencje wraz z niezbędnym wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 2, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.
190 18-03-2015 Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego ESKULAP o dodatkowe moduły, funkcjonalności i licencje na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków EFRR. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Eskulap o dodatkowe moduły, funkcjonalności i licencje w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 3, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.
191 10-03-2015 Transport sanitarny na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
192 03-03-2015 Dostawy preparatów do immunoterapii i diagnostyki alergologicznej na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
193 02-03-2015 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco – drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 1, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.
194 02-03-2015 Dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
195 20-02-2015 Przebudowa części pomieszczeń budynków A-3 i B-1 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
196 23-01-2015 dostawa odczynników laboratoryjnych
197 02-01-2015 dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
198 02-12-2014 Dozór i obsługa portierni oraz szatni Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
199 26-11-2014 dostaw sprzętu medycznego
200 30-10-2014 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
201 24-10-2014 Dostawa generatorów/ radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem
202 15-10-2014 Sprzedaż i dostawa produktów leczniczych na potrzeby Apteki Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
203 17-09-2014 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji lokalnej pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
204 27-08-2014 PRZYGOTOWYWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO INSTYTUTU STOMATOLOGII W ŁODZI
205 20-08-2014 DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
206 13-08-2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-02-20 14:29:29
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska