Lp. Data Treść przetargu
1 16-04-2018 ZP/30/2018-Usługi pralnicze dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 13-04-2018 ZP/24/2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
3 13-04-2018 ZP / 25 / 2017 - Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych
4 05-04-2018 ZP/21/2018-Usługi pralnicze dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
5 04-04-2018 ZP/22/2018 Dostawa łóżek oraz szafek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
6 04-04-2018 ZP / 18 / 2018 -  Dostawa  specjalistycznych sprzętów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
7 26-03-2018 ZP/20/2018 Dostawa implantów ortopedycznych
8 20-03-2018 ZP/14/2018 - Dostawa odczynników i sprzętu wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
9 19-03-2018 ZP/17/2018 Dostawa ubrań jednorazowych oraz obłożeń chirurgicznych dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
10 14-03-2018 ZP/19/2018 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
11 28-02-2018 ZP/11/2018 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów i urządzeń na potrzeby Pracowni Immunologii Transplantacyjnej
12 20-02-2018 ZP/16/2018 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
13 20-02-2018 ZP/15/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą serwisową
14 07-02-2018 ZP/8/2018 -Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą serwisową
15 06-02-2018 ZP/9/2018-Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
16 18-01-2018 ZP/ 6 /2018 - Dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
17 18-01-2018 ZP/4/2018-Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem, peryferiami oraz niszczarek na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia - Pakiet nr 1, prowadzona jest w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
18 17-01-2018 ZP/3/2018 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
19 08-01-2018 ZP/ 2 /2018 - Dostawa  implantów ortopedycznych na potrzeby Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
20 22-12-2017 ZP/66/2017 Dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ......................................................................................................................................................................................................................................................... Postępowanie w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-19 12:27:54
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek