Aktualne przetargi – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Lp. Data Treść przetargu
1 06-08-2018 ZP/59/2018 Remont dachu budynku Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży w Łodzi ul. Bardowskiego 1 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 06-08-2018 ZP / 58 / 2017 -Dostawa sprzętu specjalistycznego dla klinik kardiochirurgii, anestezjologii, pediatrii, hemodynamiki Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
3 27-07-2018 ZP/54/2018 Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
4 20-07-2018 ZP/55/2018- Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
5 20-07-2018 ZP/45/2018- Dostawa materiałów szewnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
6 18-07-2018 ZP/56/2018_Zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
7 09-07-2018 ZP/53/2018 Remont dachu budynku Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży w Łodzi ul. Bardowskiego 1 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
8 03-07-2018 ZP/51/2018 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
9 27-06-2018 ZP/50/2018- dostawa sprzętu medycznego
10 22-06-2018 47/2018 -  dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych
11 20-06-2018 ZP/ 46 /2018 - Dostawa  materiałów higienicznych dla pacjentów i personelu Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
12 19-06-2018 ZP/48/2018 dzierżawa abonenckich central telefonicznych oraz  świadczenie usług telekomunikacyjnych
13 05-06-2018 ZP/44/2018 Dostawa sprzętu medycznego
14 30-05-2018 ZP/43/2018 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadań realizowanych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w Budynku A-3 zlokalizowanym przy ul. Pomorskiej 251 oraz w Budynku Głównym Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii CSK przy ul. Pankiewicza16 (dawna Sporna 36/50) na potrzeby Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
15 25-05-2018 ZP/37/2018 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
16 23-05-2018 ZP/41/2018_Przebudowa i rozbudowa Kliniki Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap III: Budynek B-1 – Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Klinika Psychiatrii Młodzieżowej
17 21-05-2018 ZP/39/2018 Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
18 18-05-2018 ZP / 38 /2018_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadań realizowanych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w Budynku A-3 zlokalizowanym przy ul. Pomorskiej 251 oraz w Budynku Głównym Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii CSK przy ul. Pankiewicza16 (dawna Sporna 36/50) na potrzeby Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
19 18-05-2018 ZP/35/2018 Dostawa urządzeń, narzędzi, wyposażenia medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz narzędzi i akcesoriów endoskopowych do gastroskopii i kolonoskopii dla Pracowni Endoskopii Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
20 18-05-2018 ZP/31/2018 - Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
21 17-05-2018 ZP/ 36 /2018 - Dostawa  sprzętu medycznego do wykonywania operacji kardiochirurgicznych na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
22 14-05-2018 ZP/26/2018 - Dostawa  jałowych obłożeń operacyjnych, chirurgicznych.  
23 11-05-2018 ZP / 32/ 2018 Dostawa mebli pod wymiar, krzeseł komputerowych oraz kanap dla Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
24 08-05-2018 ZP/34/2018 dzierżawa abonenckich central telefonicznych oraz  świadczenie usług telekomunikacyjnych
25 20-04-2018 ZP/29/2018 Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
26 16-04-2018 ZP/30/2018-Usługi pralnicze dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
27 13-04-2018 ZP/24/2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
28 13-04-2018 ZP / 25 / 2018 - Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych
29 05-04-2018 ZP/21/2018-Usługi pralnicze dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
30 04-04-2018 ZP/22/2018 Dostawa łóżek oraz szafek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
31 04-04-2018 ZP / 18 / 2018 -  Dostawa  specjalistycznych sprzętów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
32 26-03-2018 ZP/20/2018 Dostawa implantów ortopedycznych
33 20-03-2018 ZP/14/2018 - Dostawa odczynników i sprzętu wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
34 19-03-2018 ZP/17/2018 Dostawa ubrań jednorazowych oraz obłożeń chirurgicznych dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
35 14-03-2018 ZP/19/2018 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
36 28-02-2018 ZP/11/2018 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów i urządzeń na potrzeby Pracowni Immunologii Transplantacyjnej
37 20-02-2018 ZP/16/2018 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
38 20-02-2018 ZP/15/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą serwisową
39 07-02-2018 ZP/8/2018 -Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą serwisową
40 06-02-2018 ZP/9/2018-Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
41 18-01-2018 ZP/ 6 /2018 - Dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
42 18-01-2018 ZP/4/2018-Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem, peryferiami oraz niszczarek na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia - Pakiet nr 1, prowadzona jest w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
43 08-01-2018 ZP/ 2 /2018 - Dostawa  implantów ortopedycznych na potrzeby Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
44 22-12-2017 ZP/66/2017 Dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ......................................................................................................................................................................................................................................................... Postępowanie w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0044/16 pn. Unowocześnienie aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-08-14 13:21:29
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek