Lp. Data Treść przetargu
1 12-10-2017 ZP/ 74 / 2017 - Dostawa  aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
2 10-10-2017 ZP / 73 / 2017  Zakup sprzętu i aparatury medycznej
3 06-10-2017 ZP / 71 / 2017  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego  wraz z flotą komunikacyjną
4 04-10-2017 ZP/69/2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
5 04-10-2017 ZP/67/2017 Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
6 04-10-2017 ZP/64/2017 - Dostawa produktów leczniczych  i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
7 03-10-2017 ZP/68/2017 - Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem
8 19-09-2017 ZP/65/2017 "Roboty budowlane w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
9 15-09-2017 ZP/61/2017 - Rozbudowa systemu informatycznego wraz z nadzorem autorskim oraz usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
10 15-09-2017 ZP/63/2017 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
11 07-09-2017 ZP/62/2017 - Dostawa jednorazowego i wielorazowego specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
12 28-08-2017 ZP / 58 / 2017 - Odczynniki i sprzęt wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby typowania HLA przez Centralny Szpitala Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
13 09-08-2017 ZP/57/2017 zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
14 08-08-2017 ZP/56/2017 Remont szatni studenckich i asystenckich w piwnicach Budynku B-1
15 31-07-2017 ZP/54/2017 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
16 26-07-2017 ZP /52 / 2017 - Dostawa  implantów ortopedycznych na potrzeby Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
17 25-07-2017 ZP/47/2017 Dostawa i montaż wyposażenia sali fantomowej wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Zakładu Stomatologii Ogólnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
18 24-07-2017 ZP/53/2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń biurowych wraz z odbiorem i utylizacją zużytych
19 21-07-2017 ZP/50/2017- Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
20 19-07-2017 ZP/51/2017 Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Klinicznego Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, pomieszczeń Zakładu Patologii Jamy Ustnej w budynku A-3 oraz dostosowania pomieszczeń po laboratorium w budynku B-1.
21 14-07-2017 ZP/49/2017 Przebudowa i rozbudowa Kliniki Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap III: Budynek B-1 – Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Klinika Psychiatrii Młodzieżowej- sprawa nr ZP / 49 / 2017
22 05-07-2017 ZP/46/2017 - DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO
23 27-06-2017 ZP/43/2017 Świadczenie usług pralniczych  wraz z usługą transportową na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
24 15-06-2017 ZP/37/2017 - Zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
25 14-06-2017 ZP/40/2017 - Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
26 13-06-2017 ZP/42/2017- DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
27 13-06-2017 ZP/33/2017 Dostawa urządzeń, narzędzi i innego wyposażenia medycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
28 13-06-2017 ZP/41/2017 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
29 07-06-2017 ZP /39 /2017 - Dostawa  pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych, podkładów medycznych, obuwia operacyjnego  dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
30 07-06-2017 ZP/38/2017- Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
31 29-05-2017 ZP/36/2017 Dostawa materiałów szewnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
32 04-05-2017 ZP/34/2017 - Dostawa infrastruktury sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem
33 04-05-2017 ZP/32/2017 Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
34 03-05-2017 ZP/21/2017 - Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki
35 28-04-2017 ZP/35/2017 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
36 26-04-2017 ZP/29/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich szkoleń w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób i zaburzeń psychicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ..................................................................................................................................................................................................................................... Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych).
37 25-04-2017 ZP/31/2017 Dostawa sprzętu specjalistycznego oraz serwis systemu elektrofizjologicznego na potrzeby Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
38 19-04-2017 ZP /30/2017 - Dostawa  sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
39 19-04-2017 ZP / 27 / 2017 - Dostawa obłożeń chirurgicznych
40 15-04-2017 ZP/28/2017 Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
41 13-04-2017 ZP/22/2017 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
42 30-03-2017 ZP/26/2017 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
43 28-03-2017 ZP/20/2017 -DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH
44 24-03-2017 ZP/25/2017 Dostawy preparatów do immunoterapii i diagnostyki alergologicznej na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.
45 22-03-2017 ZP / 23 / 2017 - Dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych czynników sterylizacyjnych, testów oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
46 20-03-2017 ZP/13/2017 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
47 14-03-2017 ZP/19/2017 Transport sanitarny oraz transport pacjentów dializowanych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
48 10-03-2017 ZP/18/2017- Dostawa art. papierniczych, ręczników oraz dozowników 
49 10-03-2017 ZP/14/2017 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
50 09-03-2017 ZP / 17 / 2017 - Dostawa środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych
51 06-03-2017 ZP/15/2017  Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
52 03-03-2017 ZP / 16 / 2017 Dostawa worków foliowych LDPE na odpady
53 01-03-2017 ZP/12/2017 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
54 28-02-2017 ZP/11/2017 Konserwacja i pogotowie dźwigowe oraz naprawa dźwigów Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
55 28-02-2017 ZP/10/2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
56 21-02-2017 ZP / 8 / 2017  Odczynniki i sprzęt wraz dzierżawą urządzeń
57 20-02-2017 ZP/ 9 /2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, płynów, ubrań ochronnych potrzebnych do produkcji leku cytostatycznego dla Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
58 09-02-2017 ZP/7/2017 DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO NA POTRZEBY OŚRODKA PEDIATRYCZNEGO PRZY UL. PANKIEWICZA 16 (DAWNIEJ SPORNA 36/60)
59 08-02-2017 ZP/6/2017-Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
60 25-01-2017 ZP/5/2017  DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH
61 18-01-2017 ZP / 02 / 2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadań realizowanych w Budynku Głównym Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanym przy Pankiewicza 16 (dawna Sporna 36/50) Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
62 16-01-2017 ZP/1/2017- Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
63 13-01-2017 ZP / 79 / 2016 - Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki
64 09-01-2017 ZP / 80 / 2016 Zakup i dostawa aparatu echokardiograficznego
65 02-01-2017 ZP /78/ 2016 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego
66 02-01-2017 ZP/82/2016 DOSTAWA DEMONTAŻ I MONTAŻ  AKUMULATORÓW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU A-1
67 30-12-2016 ZP / 81 / 2016 Projekt i wykonanie nowej instalacji zasilającej obwody IT przeznaczonej dla aparatury podtrzymującej i diagnozującej stan pacjenta wraz z zasilaczami UPS dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
68 21-12-2016 ZP / 73 / 2016 Dostawa produktów leczniczych, produktów medycznych, żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego
69 13-12-2016 ZP/75/2016 - Usługa wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
70 09-12-2016 ZP / 77 / 2016 Dostawa aparatu do znieczuleń wraz z systemem monitorowania dla dzieci i dorosłych oraz utylizacją starego aparatu.
71 06-12-2016 ZP/76/2016 Dostawa inkubatorów dla Oddziału Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
72 01-12-2016 ZP/69/2016 - Aktualizacja i rozbudowa systemu archiwizacji dokumentacji procedur endoskopowych z jednoczesną jego integracją ze szpitalnym systemem archiwizacji dokumentacji medycznej
73 30-11-2016 ZP/72/2016 Dostawa gazów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
74 29-11-2016 ZP/ 71 /2016  Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków pacjentom, prowadzenie stołówki szpitalnej wraz z dzierżawą pomieszczeń i sprzętu
75 21-11-2016 Dostawa unitów stomatologicznych
76 14-11-2016 ZP/68/2016 Specjalistyczny sprzęt jednorazowy dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
77 03-11-2016 Dostawa generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem
78 24-10-2016 Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych
79 28-09-2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń laboratoryjnych -numer sprawy- ZP / 61/ 2016
80 28-09-2016 dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
81 23-09-2016 Dostawa pomp insulinowych dla Ośrodka Pediatrycznego przy ul. Spornej 36/50 w Łodzi - nr sprawy: ZP/63/2016
82 22-09-2016 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem ZP/ 64/ 2016
83 17-09-2016 Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby kardiologii inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
84 05-09-2016 Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych
85 31-08-2016 PRZYGOTOWYWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UM W ŁODZI
86 29-08-2016 dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
87 11-08-2016 Prace remontowe w pomieszczeniach związanych z działalnością dydaktyczną Ośrodka Pediatrycznego przy ul. Spornej 36/50 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
88 30-07-2016 Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
89 30-07-2016 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ZP/57/2016
90 27-07-2016 Dostawa pościeli i bielizny szpitalnej, poduszek, materacy oraz obuwia operacyjnego
91 19-07-2016 Dostawa produktów leczniczych i pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
92 19-07-2016 Dostawa stentgraftów, zastawek do implantacji przezcewnikowych, sprzętu medycznego jednorazowego użycia oraz produktów medycznych dla Kliniki Kardiochirurgii
93 19-07-2016 Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej na potrzeby Stacji Dializ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
94 14-07-2016 Zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
95 06-07-2016 Wymiana stolarki okiennej wraz z pracami modernizacyjnymi w pomieszczeniach związanych z działalnością kliniczno - dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
96 06-07-2016 Dostawa zastawek do implantacji przezcewnikowych dla Kliniki Kardiochirurgii - nr sprawy ZP/49/2016
97 01-07-2016 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego
98 30-06-2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do DRUKUJĄCYCH URZADZEŃ biurowych
99 28-06-2016 Dostawa jednorazowych artykułów medycznych
100 23-06-2016 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
101 20-06-2016 dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych
102 16-06-2016 Transport sanitarny oraz transport pacjentów dializowanych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
103 15-06-2016 Dostawa systemu ultrasonograficznego do obrazowania wewnątrznaczyniowego wraz z użyczeniem aparatu oraz systemu do rotablacji wraz z użyczeniem aparatu
104 06-06-2016 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco – drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
105 25-05-2016 PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
106 12-05-2016 Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Spornej 36/50
107 06-05-2016 Dostawa urządzeń, narzędzi i innego wyposażenia medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/35/2016
108 25-04-2016 Dostawa leku Everolimus dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/34/2016
109 21-04-2016 Dostawa sprzętu do zabiegów endowaskularnych
110 20-04-2016 Dostawa kontrastów, płynów infuzyjnych, artykułów do plazmaferezy, preparatów i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz smoczków
111 20-04-2016 Dostawa implantów ortopedycznych
112 19-04-2016 Dostawa produktów leczniczych i pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/29/2016
113 18-04-2016 Dostawa gazów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/32/2016
114 13-04-2016 Dostawę podkładów włókninowych, pieluchomajtek,  fartuchów niejałowych oraz fartuchów jałowych
115 06-04-2016 Dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia
116 30-03-2016 Dostawa szwów chirurgicznych
117 29-03-2016 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco - drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
118 26-03-2016 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użycia
119 26-03-2016 Dostawa sprzętu do przeprowadzania zabiegów hemodializ
120 25-03-2016 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz urządzeń do sterylizacji
121 23-03-2016 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco - drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
122 23-03-2016 Dostawa obłożeń chirurgicznych
123 22-03-2016 Dostawa sond do przepływomierza śródoperacyjnego - postępowanie II
124 18-03-2016 ODBIÓR, TRANSPORT, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
125 17-03-2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
126 16-03-2016 Dostawa środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
127 16-03-2016 Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
128 12-03-2016 Dostawa systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
129 11-03-2016 Dostawa dwóch aparatów do znieczuleń wraz z systemem monitorowania dla dzieci i dorosłych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
130 10-03-2016 Dostawa sond do przepływomierza śródoperacyjnego
131 09-03-2016 Dostawa papieru toaletowego oraz ręczników papierowych
132 09-03-2016 Dostawa materiałów opatrunkowych
133 09-03-2016 Dostawa sprzętu jednorazowego użycia
134 03-03-2016 Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji oraz innych akcesoriów 
135 24-02-2016 Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych postępowanie II - przetarg wszczęty przez USK-4
136 24-02-2016 Dostawa produktów farmaceutycznych, postępowanie wszczęte przez USK-4
137 23-02-2016 Dostawa sprzętu, płynów infuzyjnych oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Pracowni Leku Cytostatycznego
138 18-02-2016 Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych postępowanie wszczęte przez USK-4
139 17-02-2016 DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH
140 12-02-2016 Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora immunochemicznego Architect i1000 na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.
141 10-02-2016 Dostawa pomp insulinowych
142 29-01-2016 Dostawa kompaktowego systemu do Real Time PCR na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
143 04-01-2016 Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
144 04-12-2015 dostawa i montaż wideo- endoskopu z nasofaryngoskopem
145 16-11-2015 Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
146 09-11-2015 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami  komunikacyjnymi Zamawiającego
147 26-10-2015 Przebudowa i rozbudowa Klinik Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi - etap II; Budynek B-1 Faza I: Wymiana dźwigów szpitalnych.  
148 23-10-2015 Dostawa generatorów/radiofarmaceutyków/ zestawów do znakowania technetem
149 23-10-2015 DOSTAWA UNITÓW
150 10-10-2015 Sprzedaż i dostawa produktów leczniczych na potrzeby Apteki Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
151 08-10-2015 dostawa i montaż unitów stomatologicznych
152 07-09-2015 DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
153 07-08-2015 Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach związanych z działalnością kliniczno - dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi - sprawa nr ZP / 17 / 2015
154 04-08-2015 Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych na działalność kliniczno – dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi - sprawa nr ZP / 16 / 2015
155 30-07-2015 dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
156 14-07-2015 dostawa odczynników laboratoryjnych
157 14-07-2015 dostawa sprzętu medycznego
158 18-06-2015 dostawa odczynników laboratoryjnych
159 18-06-2015 dostawa sprzętu medycznego
160 08-04-2015 dostawa odczynników laboratoryjnych
161 20-03-2015 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco – drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 1, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.
162 18-03-2015 Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-SOMED o dodatkowe moduły, funkcjonalności i licencje wraz z niezbędnym wyposażeniem sprzętowym na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków EFRR. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-SOMED o dodatkowe moduły, funkcjonalności i licencje wraz z niezbędnym wyposażeniem sprzętowym w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 2, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.
163 18-03-2015 Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego ESKULAP o dodatkowe moduły, funkcjonalności i licencje na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków EFRR. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Eskulap o dodatkowe moduły, funkcjonalności i licencje w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 3, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.
164 10-03-2015 Transport sanitarny na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
165 03-03-2015 Dostawy preparatów do immunoterapii i diagnostyki alergologicznej na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
166 02-03-2015 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco – drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 1, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.
167 02-03-2015 Dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
168 20-02-2015 Przebudowa części pomieszczeń budynków A-3 i B-1 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
169 23-01-2015 dostawa odczynników laboratoryjnych
170 02-01-2015 dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
171 02-12-2014 Dozór i obsługa portierni oraz szatni Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
172 26-11-2014 dostaw sprzętu medycznego
173 30-10-2014 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
174 24-10-2014 Dostawa generatorów/ radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem
175 15-10-2014 Sprzedaż i dostawa produktów leczniczych na potrzeby Apteki Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.
176 17-09-2014 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji lokalnej pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
177 27-08-2014 PRZYGOTOWYWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO INSTYTUTU STOMATOLOGII W ŁODZI
178 20-08-2014 DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
179 13-08-2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-10-17 13:00:53
Zmianę wprowadził:Ewa Twardowska