Nadzór autorski wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla zintegrowanego systemu informatycznego obsługi przychodni KS–SOMED oraz szpitalnego systemu informatycznego ESKULAP funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-09-21 13:02:19
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek