PRZYGOTOWYWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO INSTYTUTU STOMATOLOGII W ŁODZI
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część B – Zakres rzeczowy Specyfikacji Istotnych Wykonania Zamówienia
Załącznik 1 B. Przykładowy jadłospis dekadowy dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych
Załącznik nr 2 B - Jadłospis dekadowy II śniadań dla pacjentów
zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pytanie i odpowiedź
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-09-05 14:28:54
Zmianę wprowadził:Katarzyna Konopska