Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji lokalnej pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ B – OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
RZUT POMIESZCZEŃ - poz. 01,0,1
MODYFIKACJA SIWZ.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-10-03 15:30:50
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek