dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
Dokumenty do pobrania:
opis przedmiotu zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PYTANIA I ODPOWIEDZI
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pytanie i odpowiedzi cz.2
pytania i odpowiedzi cz. 3
pytania o odpowiedzi 4
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w poz.959
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2015-03-13 14:42:29
Zmianę wprowadził:Katarzyna Konopska