Przebudowa części pomieszczeń budynków A-3 i B-1 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOKUMENTACJA - IS - SCHODY
DOKUMENTACJA - IS - GABINET 430
DOKUMENTACJA - IS - SALA SEMINARYJNA 243
DOKUMENTACJA - PSYCH - MAGAZYN 20
DOKUMENTACJA - PSYCH - MAGAZYN 21
DOKUMENTACJA - PSYCH - MAGAZYN 21a
DOKUMENTACJA - PSYCH - MAGAZYN 03 I 04
DOKUMENTACJA - PSYCH - ODDZ. \"S\" 413
DOKUMENTACJA - PSYCH - ODDZ. \"S\" 415
DOKUMENTACJA - PSYCH - ODDZ. \"S\" 600
DOKUMENTACJA - PSYCH - ODDZ \"S\" KLATKA SCHODOWA
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - IS - SCHODY
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - IS - GABINET 430
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - IS - SALA SEMINARYJNA 243- nieaktualny
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - MAGAZYN 20
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - MAGAZYN 21
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - MAGAZYN 21A
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - MAGAZYN 03 I 04
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - ODDZ \"S\" 413
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - ODDZ \"S\" 415
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - ODDZ \"S\" 600
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - ODDZ \"S\" KLATKA SCHODOWA
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - ODDZ \"S\" 411
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - PSYCH - IZBA PRZYJEC PODJAZD
OPIS TECHNICZNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MODYFIKACJA
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - IS - SALA SEMINARYJNA 243 - aktualizacja
PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2015-03-13 18:40:59
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek