Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco – drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Rozbudowa infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 1, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
MODYFIKACJA
MODYFIKACJA - załącznik nr 1 - pakiet 6A
MODYFIKACJA - załącznik nr 2 - pakiet 6A
MODYFIKACJA - 04.03.2015 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI - 04.03.2015 r.
MODYFIKACJA - załącznik nr 2 - 04.03.2015 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI - 05.03.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dn. 09.03.2015 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z MODYFIKACJĄ - 09.03.2015 r.
MODYFIKACJA - załącznik nr 1 - 09.03.2015 r.
MODYFIKACJA - załącznik nr 2 - 09.03.2015 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI - 10.03.2015 r
UNIEWAŻNIENIE
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-05-19 11:32:26
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek