Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco – drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Rozbudowa infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozwój usług E-zdrowie – część 1, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dla którego w dn. 21 listopada 2014 r. zawarta została z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-058/12-00.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
MODYFIKACJA - ZAŁĄCZNIK NR 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI 4
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-05-19 11:31:35
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek