Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych na działalność kliniczno – dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi - sprawa nr ZP / 16 / 2015


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OPIS TECHNICZNY I SPEC. TECHN. WYKONANIA I ODBIORU ZAMÓWIENIA.
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POMIESZCZEŃ - RZUTY POZ. 00 I 1
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - MALOWANIE
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - WYKŁADZINY
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - WYKŁADZINY 00
PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2015-08-25 10:17:45
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek