Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach związanych z działalnością kliniczno - dydaktyczną budynku A-3 Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi - sprawa nr ZP / 17 / 2015
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OPIS TECHNICZNY I INFORMACJA BIOZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SCHEMAT OKIEN
PRZEKRÓJ ŚCIANY
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POZIOM 00
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POZIOM 1
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW POZIOM 00
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW POZIOM 1
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2015-08-26 15:08:49
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek