Sprzedaż i dostawa produktów leczniczych na potrzeby Apteki Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PAKIET NR 1
PAKIET NR 2
PAKIET NR 3
PAKIET NR 4
PAKIET NR 5
PAKIET NR 6
PAKIET NR 7
PAKIET NR 8
PAKIET NR 9
PAKIET NR 10
PAKIET NR 11
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3
FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 - zmiana
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2015-11-19 13:50:48
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek