Dostawa generatorów/radiofarmaceutyków/ zestawów do znakowania technetem
Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
pytania i odpowiedzi
zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
formularz po zmianach
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2015-12-02 09:50:49
Zmianę wprowadził:Katarzyna Konopska