Przebudowa i rozbudowa Klinik Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi - etap II; Budynek B-1 Faza I: Wymiana dźwigów szpitalnych.

 
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SCHEMAT POMIESZCZENIA MASZYNOWNI
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSRNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2015-11-12 14:40:09
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek