ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami  komunikacyjnymi Zamawiającego
Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5
zał. 6
zał. 7
zał. 8
zał. 9
zał. 10
pytanie i odpowiedzi
wzór umowy -zmieniony
zał. Nr 1 - zmieniony
zał. Nr 2 - zmieniony
nr konta do wniesienia wadium
zal. Nr 4- zmieniony
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2015-12-21 13:04:21
Zmianę wprowadził:Katarzyna Konopska