Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA
Modyfikacja
Załącznik nr 2 - modyfikacja
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-01-15 12:56:00
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek