Dostawa opakowań, kaset, wskaźników kontroli i testów sterylizacji oraz innych akcesoriów 


Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedłużenie terminu składania ofert II
Załącznik Nr 1 po modyfikacji
Wyjaśnienia treści SIWZ
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-04-11 07:58:56
Zmianę wprowadził:Agnieszka Dominczyk