Dostawa środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o Zamówieniu
SIWZ
Zał. 1 - Formularz Asortymentowo- Cenowy
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiety B,C,D,E,F,G,H – 31.03.2016
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiet A – 04.04.2016
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-04-25 10:38:06
Zmianę wprowadził:Ewa Twardowska