Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1B - PAKIETY 1-6
ZAŁĄCZNIK NR 1B - PAKIETY 7-16
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
MODYFIKACJA ZALĄCZNIK NR 1B
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3
PYTANIA I ODPOWIEDZI 4
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIK 1A
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PUNKTACJA OCENY OFERT
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-05-13 16:06:24
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek