ODBIÓR, TRANSPORT, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Modyfikacja
Ogłoszenie Zmiana
Modyfikacja SIWZ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-03-30 15:04:17
Zmianę wprowadził:Ewa Twardowska