Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco - drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIK NR 11
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
UNIEWAŻNIENIE PAKIET NR 4.
TABELA PUNKTACJA OCENY OFERT
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-04-25 09:07:39
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek