Dostawa produktów leczniczych i pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/29/2016
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
FORMULARZ CENOWY
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
WYJAŚNIENIA DO SIWZ
SIWZ_MODYFIKACJA
FORMULARZ CENOWY_MODYFIKACJA
WYJAŚNIENIA DO SIWZ II
SPROSTOWANIE
WYJAŚNIENIA DO SIWZ III
WYJAŚNIENIA DO SIWZ IV
WYJAŚNIENIA DO SIWZ V
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-06-30 12:54:53
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska