Dostawa kontrastów, płynów infuzyjnych, artykułów do plazmaferezy, preparatów i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz smoczków
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Wyjaśnienia z dnia 17.05.2016r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania - Pakiet Nr 6
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-07-20 12:58:20
Zmianę wprowadził: