Dostawa urządzeń, narzędzi i innego wyposażenia medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - nr sprawy ZP/35/2016
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
FORMULARZ CENOWY
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU II
WYJAŚNIENIA DO SIWZ cz. I
MODYFIKACJA WZORU UMOWY I FORMULARZA OFERTY
MODYFIKACJA FORMULARZA CENOWEGO
WYJAŚNIENIA DO SIWZ cz. II
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-06-10 11:01:09
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska