Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, peryferiami, drukarkami, urządzeniami kopiująco – drukującymi i aktywnymi urządzeniami sieciowymi na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
INFORMACIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
ZMIANA OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PAKIET NR 1
ZMIANA OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PAKIET NR 1
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-07-07 15:38:33
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek