Dostawa materiałów eksploatacyjnych do DRUKUJĄCYCH URZADZEŃ biurowych
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Zał. 1 - Formularz Asortymentowo- Cenowy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ZMIANA ZALĄCZNIKA NR 1 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-08-03 08:43:00
Zmianę wprowadził:Ewa Twardowska