Zlecenie nadzoru autorskiego wraz z usługami stałego serwisu eksploatacyjnego dla szpitalnych systemów informatycznych funkcjonujących w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ZMIANY SIWZ WPROWADZONE ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-07-29 13:17:08
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek