Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej na potrzeby Stacji Dializ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PAKIET NR 1
PAKIET NR 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-08-09 15:10:52
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek