Dostawa pościeli i bielizny szpitalnej, poduszek, materacy oraz obuwia operacyjnego
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1A
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
SIWZ po modyfikacji
Przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedłużenie terminu składania ofert II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Wyjaśnienia
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
unieważnienie
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-09-26 13:33:51
Zmianę wprowadził:Agnieszka Dominczyk