Dostawa pomp insulinowych dla Ośrodka Pediatrycznego przy ul. Spornej 36/50 w Łodzi - nr sprawy: ZP/63/2016
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
FORMULARZ CENOWY
PARAMETRY TECHNICZNE
INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA
KOPIA ODWOŁANIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PARAMETRY TECHNICZNE_MODYFIKACJA
WZÓR UMOWY_MODYFIKACJA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-10-18 09:35:55
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska