Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń laboratoryjnych -numer sprawy- ZP / 61/ 2016
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIETY NR 1 - 7
FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 8
FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 9
FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 10
FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 11
FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 12
FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 13
FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIETY NR 14-23
ZAŁĄCZNIK NR 3
JEDZ EDYTOWALNY- aby zapisać- najedź kursorem na ten link i kliknij prawym przyciskiem myszy następnie wybierz: zapisz element jako...
JEDZ W. TEKSTOWA
1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1 INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
2 INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-ZMIANA
3 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIETY NR 1 - 7 ZMIANA
3 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 8 - ZMIANA
3 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 9 - ZMIANA
3 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 10 - ZMIANA
3 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 11 - ZMIANA
3 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 12 - ZMIANA
3 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 13 - ZMIANA
3 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 14-23 - ZMIANA
3 ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZMIANA
3 Wzór umowy_Powierzenie Danych Osobowych - ZMIANA
3 PYTANIA I ODPOWEDZI
4 PYTANIA I ODPOWEDZI
4 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. NR 2 - PAKIET NR 8 - ZMIANA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU w części
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-12-20 13:02:43
Zmianę wprowadził:Ewa Twardowska