Dostawa generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem


Dokumenty do pobrania:
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolty Europejski Dokument Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
zmiany do siwz
formularz ofertowy po zmianach (miejsca, w których wprowadzono zmiany są zaznaczone żóltym kolorem)
zmiany do siwz 2
pytania i odpowiedzi
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-12-15 12:37:19
Zmianę wprowadził:Katarzyna Konopska