ZP/72/2016 Dostawa gazów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ZAŁĄCZNIK NR 2 ZMIANA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - zg. z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zg. z art. 92 Ustawy Pzp
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-12-23 14:01:17
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek