ZP/69/2016 - Aktualizacja i rozbudowa systemu archiwizacji dokumentacji procedur endoskopowych z jednoczesną jego integracją ze szpitalnym systemem archiwizacji dokumentacji medycznej
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert - 09.12.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-12-19 12:07:22
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska