ZP/76/2016 Dostawa inkubatorów dla Oddziału Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - zg. z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zg. z art. 92 Ustawy Pzp
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2016-12-30 11:40:07
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek