ZP / 81 / 2016 Projekt i wykonanie nowej instalacji zasilającej obwody IT przeznaczonej dla aparatury podtrzymującej i diagnozującej stan pacjenta wraz z zasilaczami UPS dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE OFERT zg. z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zg. z art. 92 Ustawy Pzp
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-01-19 14:41:42
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek