ZP / 79 / 2016 - Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
FORMULARZ CENOWY
PARAMETRY TECHNICZNE
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU- zmiana terminu składania ofert
WYJAŚNIENIA DO SIWZ
ZESTAWIENIE OFERT Z OTWARCIA
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZEŚCI DOT. PAKIETU NR 4
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-03-03 12:43:01
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska