ZP / 02 / 2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadań realizowanych w Budynku Głównym Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanym przy Pankiewicza 16 (dawna Sporna 36/50) Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
RZUT RYS 1
RZUT RYS2
RZUT RYS 3
RZUT RYS 4
RZUT RYS 5
RZUT RYS 6
RZUT RYS 7
RZUT RYS 8
RZUT RYS 9
DOKUMENT JEDZ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA - SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA
ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zg. z art. 92 Ustawy Pzp.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-02-07 15:16:14
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek