ZP/6/2017-Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ_Zal_1_3_4_5_6_7_8
FORMULARZ ASORTYMETNOWO-CENOWY_Zal_2
wyjaśnienia treści SIWZ_1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
ZESTAWIENIE OFERT ZG. Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-02-28 14:36:49
Zmianę wprowadził:Krzysztof Dopierała