ZP/15/2017  Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz cenowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie terminu składniani ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Wyjaśnienia do SIWZ
Formularz cenowy_MODYFIKACJA
Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono na stronie w dniu 20.03.2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-03-28 09:18:09
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska