ZP/19/2017 Transport sanitarny oraz transport pacjentów dializowanych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOKUMENT JEDZ
DOKUMENT JEDZ - w.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA SIWZ
ZMIANA OGŁOSZENIA
MODYFIKACJA - INFORMACJA
MODYFIKACJA UMÓW
ZMIANA OGŁOSZENIA
ZASTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT zg. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zg. z art. 92 Ustawy Pzp.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-05-19 14:53:44
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek