ZP / 23 / 2017 - Dostawa opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych czynników sterylizacyjnych, testów oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z Załącznikami Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7
Załącznik Nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedłużenie terminu skałdania ofert
Załącznik Nr 2 po modyfikacji
modyfikacja SIWZ - Załącznik Nr 2
Wyjaśnienia do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-04-11 13:34:19
Zmianę wprowadził:Agnieszka Dominczyk