ZP/20/2017 -DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH
Dokumenty do pobrania:
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
ogłoszenie o zamówieniu
jednolity europejski dokument zamówienia
załącznik 1
załącznik 2-5
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi 2
pytania i odpowiedzi 3
pytania i odpowiedzi 4
pytania i odpowiedzi 5
zestawienie z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyniku
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-06-07 13:00:07
Zmianę wprowadził:Katarzyna Konopska