ZP/26/2017 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz cenowy
JEDZ
Instrukcja wypełniania JEDZ
WYJAŚNIENIA DO SIWZ
Zestawienie ofert z otwarcia (zamieszczono na stronie 09.05.2017 r.)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-06-02 14:13:08
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska