ZP/31/2017 Dostawa sprzętu specjalistycznego oraz serwis systemu elektrofizjologicznego na potrzeby Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY ZALĄCZNIK NR 2
JEDZ_w.elektr.
JEDZ_pdf.
MODYFIKACJA - pismo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MODYFIKACJA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - modyfikacja
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - MODYFIKACJA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MODYFIKACJA
ZESTAWIENIE OFERT ZG. Z ART. 86 UST. 5
ZESTAWIENIE OFERT - Kwota przeznaczona, nazwy i adresy Wykonawców
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zg. z art. 92 Ustawy Pzp.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-06-27 10:51:31
Zmianę wprowadził:Tomasz Miazek