ZP/32/2017 Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 2 (excel)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (do wypełnienia poprzez narzędzie dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ II
Sprostowanie, ogłoszenie zmian
Wyjaśnienia treści SIWZ III
Przedłużenie terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze i unieważnieniu
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-07-13 13:54:42
Zmianę wprowadził:Ewa Walkowiak – Dziubich