ZP /39 /2017 - Dostawa  pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych, podkładów medycznych, obuwia operacyjnego  dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
SIWZ z Załącznikami
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 - JEDZ w formacie XML
Załącznik Nr 3A - instrukcja wypełnienia JEDZ
Ogłoszenie o zamówieniu
JEDZ w formacie PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-08-09 10:50:57
Zmianę wprowadził:Agnieszka Dominczyk