ZP/41/2017 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie - Załącznik nr 7 do SIWZ_MODYFIKACJA
Wyjaśnienia do SIWZ
Zestawienie ofert z otwarcia - zamieszczono w dniu 21.06.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania w części
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-06-29 10:45:13
Zmianę wprowadził:Marta Mariańska